CRAFT + ACTIVISM = CRAFTIVISM
ART + ACTIVISM = ARTIVISM

 

Craftivismi eli käsityöaktivismi on pehmeää vaikuttamista käsityön keinoin. Artivismi on yhteiskunnallista vaikuttamista taiteen keinoin.

Meillä palettiin kuuluu paitsi käsityö myös taide.

Teemme pehmeitä tekoja kovassa maailmassa.

Olemme SoftArtivisteja!